Мільйон для моєї дочки
Миллион для моей дочери
денежный капитал
Давай поговоримо про твої доходи та витрати
Давай поговорим о твоих доходах и расходах
домашний бюджет