Стародавній.  Передісторія.  Книжка перша.  Витоки
Древний. Предыстория. Книга первая. Истоки
выживание человечества