Червоний таблетки.  Подивися правді у вічі
Красная таблетка. Посмотри правде в глаза
научно-популярная литература